Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

PIT 2024 dotyczy rozliczenia przychodów, które zostały osiągnięte przez płatników w roku podatkowym 2023. PIT 2024 należy sporządzić na odpowiednich formularzach i drukach, które różnią się między sobą w zależności od tego, z jakich źródeł pochodzą dochody i jakiej metodzie opodatkowania podlegają. E-PIT 2024 najłatwiej rozliczyć przy pomocy odpowiedniego programu PIT. Dzięki temu podatnik jest w stanie złożyć deklarację PIT do urzędu skarbowego online w dogodnym dla siebie terminie.

Osoby fizyczne, które rozliczają się od podatku dochodowego składają następujące rozliczenia PIT 2024:

  • PIT 36 – podlega opodatkowaniu przychodów progresywnych. W większości wypełniają go podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby, które korzystają z dochodów zagranicznych.
  • PIT 36L – formularz przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają się według podatku liniowego.
  • PIT 28 – rozliczenie dotyczy przychodów za 2023, które zostały opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.
  • PIT 37 – druk przeznaczony dla podatników, których dochody zostały uzyskane ze źródeł znajdujących się na terytorium RP i podlegają ogólnemu opodatkowaniu 18% i 32%.
  • PIT 38 – dotyczy rozliczania sprzedanych akcji.
  • PIT 39 – przeznaczony dla podatników rozliczających się z odpłatnego zbycia nieruchomości
  • PIT 16A – karta podatkowa występująca przy opodatkowaniu działalności gospodarczej

E-PIT 2024 będzie wyglądał inaczej, niż wszelkie PITy, które zostały złożone przez podatników do tej pory. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni za podatnika roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania przez niego wniosku. Wszystko za pomocą platformy edeklaracje. Można jednak zrezygnować z opcji dyktowanej przez urząd i rozliczyć się samodzielnie, dokładnie weryfikując zeznanie podatkowe. Najlepiej zrobić to z odpowiednim programem PIT, który sprawdzi poszczególne części składanego formularza. Dobry program PIT sprawi, że rozliczanie PIT 2024 będzie jeszcze prostsze. Program przeprowadza podatnika przez wszystkie etapy składania wniosku i intuicyjnie powiadamia o wszelkich dostępnych ulgach. Dzięki temu podatnicy są w stanie weryfikować i modyfikować dane oraz korzystać z wszystkich obowiązujących odliczeń w trakcie wypełniania wniosku do edeklaracje.

Kolejna zmiana jaka czeka podatników w rozliczaniu PIT 2024 dotyczy wysokości kwoty wolnej od podatku. Pierwotna suma kwoty dochodu wolnej od podatku wynosiła 6600 zł, w 2024 roku kwota ta wzrośnie do 8000 zł.

Termin składania wniosków PIT 2024:

  • Do 31 stycznia 2024 roku należało złożyć PIT 28
  • Do 30 kwietnia 2024 należy rozliczyć się z PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39