Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Druk PIT 37 dotyczy podatników, którzy uzyskali swoje przychody za pośrednictwem płatników ze źródeł położonych na terytorium RP. Dodatkowo przychody te powinny podlegać opodatkowaniu na ogólnych zasadach skali podatkowej – 18% i 32%. Możesz go rozliczyć za pomocą Programu PIT, np. programu PIT 2023 lub za pomocą tradycyjnych formularzy

Formularz PIT 37 to rozliczenia dokonywane przez pracodawców, zleceniodawców czy ograny rentowe. PIT 37 Dotyczy dochodów, które zostały opodatkowane na zasadach ogólnych. Prowadzenie działalności gospodarczej przez użytkownika może być udokumentowane, poprzez złożenie PIT 28, PIT 36, PIT 36L . Wybór druku zależy od wyboru opodatkowania w trakcie rozliczenia PIT online. Cały formularz przesyłamy do systemu edeklaracje Ministerstwa Finansów.

Jak łatwo rozliczyć PIT 37?

Formularz PIT 37 2023/2024 jest skierowany do podatników, których podstawowym źródłem dochodów są pracodawcy, organy rentowe, zleceniodawcy pracujący na terytorium Polski. Dochody osób składających PIT37 muszą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych z opodatkowaniem skali. Najłatwiej rozliczyć PIT online dzięki odpowiedniemu programowi PIT.

PIT 37 2023/2024 nie obowiązuje podatników, za których deklaracje PIT złoży organ rentowy na formularzu PIT40A. Dzieje się to wyłącznie wtedy, gdy podatnik nie korzysta z ulg i odliczeń podatkowych a świadczenie ZUS jest jedynym dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych. Rozliczenie PIT online najłatwiej wykonać za pomocą programu PIT 2023/2024. Użytkownicy znajdą w nim wszelkie formularze i druki PIT.

Podatnicy, którzy chcą przekazać 1% podatku dla organizacji publicznej, nie muszą składać PIT 37 2023/2024, ale powinny złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-OP. W składanym formularzu PIT-OP podają numer KRS wybranej organizacji. We wniosku PIT-OP nie zawiera się wysokości przekazywanej kwoty. Urząd skarbowy sam odlicza 1% podatku i przekazuje kwotę OP. Dzięki temu emeryci i renciści mogą przekazywać 1% bez składania PIT.

PIT 37 był pierwszym z PITów, które zostały udostępnione drogą online przez Ministerstwo Finansów. PIT 37 został oddany do dyspozycji internautów w 2008 roku.

Najwygodniej rozliczyć PIT 37 za pomocą dobrego programu komputerowego. Dzięki niemu płatnik rozliczający się online, nie musi znać zawiłych przepisów czy specjalistycznego słownictwa – program intuicyjnie wypełni PIT 37 razem z użytkownikiem. Zadając proste pytania, które zadaje program – użytkownik złoży zeznanie podatkowe PIT 37 w kilka minut. Rozliczenie online można wykonać przez całą dobę - niezależnie od pracy urzędów czy placówek pocztowych.

Korzystając z dobrego programu PIT, do rozliczania online PIT 37 użytkownik ma szansę na skorzystanie z wszelkich ulg, czy odliczeń podatkowych. PIT 37 można także wypełnić ręcznie, wydrukować i dostarczyć do urzędu skarbowego na trzy sposoby: za pomocą poczty, osobiście, wysyłając PIT 37 online. Wszyscy pracownicy, których PIT40 rozliczał pracodawca – nie mają takiej możliwości. Wszystko przez zmiany z art.37, które zostały wprowadzone 15 marca 2023 roku. Korzystanie z dodatkowych ulg i dochodów, które są poparte organem rentowym PIT-40 traktujemy jako informację, składając rozliczenie PIT 37 lub rozliczenie PIT 36 – przepisując dane z PIT 40.

Skorzystanie z polskiego prawa podatkowego, które przewiduje możliwość preferencyjnego rozliczania podatku, dla osób samotnie wychowujących dzieci jest uzależnione od wielu czynników. Osoby te według prawa to rodzice i opiekunowie prawni. Mogą mieć status kawalera, panny, wdowy, wdowca, rozwodnika, osoby w separacji czy osoby pozostającej w związku małżeńskim – jeśli jej małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Z preferencyjnego sposobu opodatkowania PIT 37 można skorzystać, jeśli dzieci wychowywane przez osobę samotną są małoletnie. Jeśli dzieci pobierają rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (lub uczą się do 25 roku życia) – nie podlegaj opodatkowaniu. Wszelkie druki i formularze PIT znajdziemy w dobrym programie do rozliczenia PIT. Program przesyła gotowe rozliczenie PIT do systemu eDeklaracje.

Osoby samotnie wychowujące dzieci, rozliczane są z ePIT w następujący sposób: podatek dochodowy rozlicza się od połowy dochodów i mnoży przez dwa. W przypadku, gdy dziecko osiąga dochody, które podlegają opodatkowaniu – należy je połączyć w trakcie rozliczania podatku z dochodami rodzica. Dopiero wtedy rozlicza się podatek.