Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Rozliczenie PIT 38 następuje wtedy, gdy podatnik chce rozliczyć swoje sprzedane akcję. Może zrobić to tradycyjnie lub za pomocą systemu edeklaracje. W PIT 38 nie rozliczamy odsetek od depozytów bankowych – skupiamy się tylko i wyłącznie na podatku dotyczącym kosztów kapitałowych. Możemy wykorzystać do tego celu odpowiedni program PIT lub rozliczyć się poprzez druki i formularze.

Rozliczenie PIT 38 dotyczy podatników, którzy posiadają udziały w spółkach czy też są właścicielami papierów wartościowych. Dotyczy to wszystkich tych podatników, którzy w 2023 roku uzyskali prywatnie przychody z tytułu odpłatnego zbycia:

  • Pochodnych instrumentów finansowych
  • Papierów wartościowych
  • Udziałów w spółkach mających osobowość prawną

PIT 38 najprościej rozliczysz, wykorzystując do tego program PIT 2023. Korzystając z programu PIT 2023 nie trzeba znać się na PITach – program w intuicyjny sposób przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy składania wniosków. Podpowiada wszelkie ulgi, odliczenia i kwoty wolne od podatku.

Bardzo często w przypadku rozliczania PIT 38 rozliczamy się na podstawie PIT8C,który jest dostarczany przez biuro maklerskie. Dokumenty te należy wykorzystać w trakcie rozliczenia Twojego ePIT. Rozliczenie PIT38 opiera się na dacie odpłatnego zbycia. Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik musi samodzielnie wypełnić PIT38. W przypadku małżeństw podatnicy wypełniają PIT 38 oddzielnie – każdy dla siebie. Małżeństwa nie mogą rozliczać się razem w przypadku rozliczania PIT38.

Termin składania deklaracji

Rozliczając PIT w formularzu PIT38 należy wykazać wszelkie niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne. Podatnicy, którzy nie mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a osiągnęli dochód ze źródła, które położone jest na terenie kraju, powinni złożyć deklarację i dokonać rozliczenia PIT przed 30 kwietnia 2024 roku. EPITY należy przesłać do systemu eDeklaracji urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT 38 składamy w momencie odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, wszelkich pochodnych instrumentów finansowych i praw, które z nich wynikają oraz udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Możemy złożyć go w prosty sposób online, za pomocą programu PIT 2023 przesyłając wniosek do systemu edeklaracje lub w sposób tradycyjny za pomocą druków i formularzy PIT.

PIT 38 składany jest w przypadku odpłatnego zbycia:

  • Praw wynikających z instrumentów finansowych
  • Pochodnych instrumentów finansowych
  • Udziału w spółkach mających osobowość prawną
  • Innych papierów wartościowych