Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

PIT 39 służy do rozliczenia dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw do nich. Zeznanie podatkowe PIT 39 składamy wraz z załącznikami: drukami i formularzami PIT, które wykorzystujemy do wykazania odliczeń i ulg podatkowych (rozliczenia PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 28). Rozliczając się za pomocą PIT 39, nie mamy możliwości, by dokonać odliczenia z tytułu ulgi podatkowej a rozliczając przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, które zostały nabyte lub wybudowane po 31.12.2008 roku, należy nałożyć a nie 19% podatek dochodowy PIT poza działalnością gospodarczą. Rozliczając PIT 39 online, należy wykazać również przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości. Najlepiej wykorzystać do tego odpowiedni program PIT, który pokieruje płatnikiem i krok po kroku wypełni wniosek przesyłany do systemu edeklaracje.

Podstawą rozliczania PIT 39 jest przychód, który został zmodyfikowany poprzeć odcięcie od niego kosztów sprzedaży. Należy jednak pamiętać, by kwota zawarta w formularzu PIT 39 nie odbiegała od wartości rynkowej produktów. Jeśli sumy będą się znacznie różnić, formularz zostanie skontrolowany przez organ kontroli skarbowej. W rozliczeniu PIT 39 należy zawrzeć wszelkie dochody ze sprzedaży prywatnej nieruchomości – nawet jeśli transakcja została dokonana 5 lat wstecz. Jeśli chodzi o podatek dotyczący wybudowania i nabywania nieruchomości, należy wziąć pod uwagę wszelkie dobra nabyte od 31 grudnia 2012 roku. W rozliczeniu PIT 39 może pomóc odpowiedni program PIT, który dokona szybkiego obliczenia naszego PITu online i w kilka minut prześle go do systemu e-Deklaracje.

Korzystając z Programu PIT 2024, z łatwością rozliczysz swój podatek PIT 39. Nie musisz robić tego ręcznie – program przeprowadza użytkowników przez wszystkie etapy rozliczenia – krok po kroku. Dodatkowo ujmuje wszystkie ulgi, odliczenia czy kwoty wolne od podatku, które należy wziąć pod uwagę w trakcie wypełniania ePIT.

Wypełniając formularz PIT 39, należy zawrzeć wszelkie przychody zza granicy tj. podatki, ze sprzedaży nieruchomości położonych za granicą kraju. W tym wypadku należy rozliczyć się za pomocą proporcji: dochody, które osiągasz za granicą powinny połączyć się z dochodami płynącymi z nieruchomości położonych w Polsce. Dodatkowo w deklaracji PIT 39 należy uwzględnić:

  • Podatek PIT, który został zryczałtowany poprzez odliczenie go od przychodów uzyskanych poza granicami Rzeczpospolitej. Wyjątkiem są tutaj odsetki od dyskonta papierów wartościowych czy innych dochodów, które podlegają pod odrębne przepisy oraz odsetek od pożyczek.
  • Podatek PIT, który został niepobrany przez płatnika na zasadzie ryczałtów z kapitałów pieniężnych. Opisują go art. 29, 30 i 30A

Wszelkie deklaracje PIT dotyczące rozliczenia PIT 39 należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego, który następuje po roku sprzedaży praw lub samej nieruchomości. Nie należy wykorzystywać deklaracji PIT 39, jeśli uzyskałeś wynagrodzenie za zbycie nieruchomości, które zostały przez Ciebie nabyte lub wybudowane przed 1 stycznia 2013. Składając PIT 39 online najlepiej zrobić to za pomocą odpowiedniego programu PIT.