Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

 • clausule

  Przepisy, mechanizmy kontroli, walidacja baza Urzędów Skarbowych.

 • Kreator prowadzący "krok po kroku", aktywne e-Deklaracje Ministerstwa Finansów, podpowiedzi

 • percent

  Do rozliczania podatków osobistych oraz celów usługowych lub zarobkowych dla nieograniczonej liczby podatników.

 • accept

  Prosta i intuicyjna obsługa, rozliczenie szybkie, łatwe i bezpieczne.

 • lock

  Dane osobowe i rozliczenia w Twój e-PIT są w 100% zabezpieczone.

veryfication

Weryfikacja i monitorowanie

program sprawdzi rozliczenie i poinformuje o przysługujących ulgach i odliczeniach

note

Uzupełnienia ulg i odliczeń

wpisz przysługujące ulgi na dzieci, składki zdrowotne, leki, sprzęt rehabilitacyjny, IKZE, krwiodawcy, darowizny

disc

Na przyszłość

zapisz dane wszystkich rozliczanych osób do wykorzystania w kolejnych latach

Drukuj bezpłatnie deklarację PIT

Wolisz tradycyjne rozliczenie PIT ?

Pobierz gotowe druki do rozliczenia PIT. Arkusze są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały poddane odpowiednim mechanizmom kontroli i zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów.

Formularze do pobrania

PIT-28 PIT-28

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć od 15.02 do 28.02)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-36 PIT-36

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2022 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

PIT-36L PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2022 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nich, że za rok 2022 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2022 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2022 rok deklarację PIT-36L.

PIT-37 PIT-37

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.

PIT-38 PIT-38

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2022 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:

 • Odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
PIT-39 PIT-39

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2022 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2022. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2010 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.

PIT-28S PIT-28S

PIT-28S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:

 • Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
 • W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).

PIT-36S PIT-36S

PIT-36S

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:

 • Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
 • W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.

Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).

PIT-36LS PIT-36LS

PIT-36LS

PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Deklarację taką składa:

 • Osoba, która została ustanowiona zarządcą sukcesyjnym (zgłoszona do CEiDG),
 • W okresie 2 miesięcy od daty śmierci – osoby, które mogą wykonywać czynności bieżące za zmarłego przedsiębiorcę i które zgłosiły ten fakt do CEiDG.
 • Jeżeli jesteś spadkobiercą lub osobą, której bliski przedsiębiorca zmarł i nie chcesz sporządzać PIT z oznaczeniem S za zmarłego – to nie musisz. Jest to prawo. Jeśli nie zdecydujesz się zgłosić do CEiDG faktu prowadzenia działalności za zmarłego – rozliczenie za te osobę przejmie na siebie urząd skarbowy (zostaniesz poinformowany, o obowiązku przekazania do urzędu dokumentów niezbędnych by organ podatkowy rozliczył zmarłego przedsiębiorcę).

PIT-28B

PIT 28 B - ryczałt: spółka cywilna, jawna

Z załącznika PIT-28/B korzystają wyłącznie podmioty, które w danym roku deklarują przychody spółek cywilnych lub jawnych, rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie złożą go natomiast ani prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ani rozliczający przychody prywatnego najmu, dzierżawy i umów podobnych.

PIT-B

PIT B - działalność gospodarcza

Druk PIT/B stanowi załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców. Z załącznika nie muszą korzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Druk PIT/B wypełnia wyłącznie przedsiębiorca rozliczający się według zasad ogólnych (18%-32%) lub po wyborze podatku liniowego (19%). Załącznik dotyczy jedynie deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Z druku nie korzystają natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - czyli składający PIT-28.

PIT-BR

PIT BR

Deklaracja PIT/BR jest załącznikiem do zeznań podatkowych: PIT-36 i PIT-36L. Wypełniają ją podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych „kosztami kwalifikowanymi”, na zasadach określonych w art. 26e ustawy o PIT.

PIT-D

PIT D - ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane.

PIT-DS

PIT-DS

Deklaracja PIT/DS stanowi załącznik do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L. Załącznik przeznaczony jest do wypełniania przez podatników, którzy uzyskują przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

PIT-IP

PIT-IP

PIT/IP stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L w związku z przychodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składany jest w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości praw własności intelektualnej objętych rozliczeniami preferencyjnymi. Pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z tych praw własności intelektualnej.

PIT-M

PIT M - dochody, zarobki dzieci

PIT/M stanowi załącznik do deklaracji składanej przez rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego, w związku z uzyskanymi w 2022 r. przychodami dziecka. Druku nie składają rodzice (opiekunowie), których dzieci rozliczają się samodzielnie lub w których przypadku nie trzeba doliczyć dochodów do dochodów rodziców.

PIT-MIT

PIT-MIT

PIT-MIT to nowy załącznik do PIT-36 i PIT-36L. Podatnicy korzystający do prowadzenia działalności z lokali i budynków o wartości ponad 10 mln zł. zobowiązani mogą być do płacenia podatku wielkopowierzchniowego - 0,035% podstawy opodatkowania (nadwyżki wartości takiego lokalu ponad 10 mln zł.). W związku z rozliczeniem podatkowym od 2022 r. składają oni deklarację PIT-MIT.

PIT-NZI

PIT-NZI

Wypełniają go podatnicy, którzy uwzględnili w Polsce w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia przez podatnika niebędącego polskim rezydentem podatkowym działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez swój zagraniczny zakład wartość poszczególnych składników majątku wchodzących w skład tego zagranicznego zakładu ustala się dla celów polskiego podatku PIT.

PIT-O

PIT O - inne ulgi i odliczenia

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą, oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Zasadniczo są to druki: PIT/O i PIT/D. Podatnik musi wybrać prawidłowy załącznik i wprowadzić do niego kwotę wykorzystywanej ulgi podatkowej. Jeżeli nie korzysta się z żadnych odliczeń - załącznika nie należy składać łącznie z drukiem PIT.

PIT-OP

PIT-OP

PIT-OP to oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP). Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP? Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP za pomocą PIT-OP, jeśli jesteś emerytem lub rencistą, dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2022 r. i nie uzyskałeś w 2022 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

PIT-PM

PIT-PM

Jest załącznikiem stanowiącym informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Exit Tax) za rok podatkowy (PIT/PM). PIT/PM stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.

PIT-SE

PIT/SE – dochody - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Stanowi informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. Dochody wykazywane w informacji pozostają zwolnione z opodatkowania i nie podlegają wykazaniu w PIT rocznym (wykazuje się je wyłącznie w tym załączniku). Załącznik sporządza się razem z zeznaniami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28

PIT-WZ

Załącznik PIT/WZ (nierzetelne płatności) - ulga na złe długi

Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wypełnia się ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (prowadzący działalność gospodarczą, wykonujący wolny zawód). Dołącza się go do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S
Uwaga - W przypadku PIT-36, PIT-36L wypełnia się załącznik PIT/WZ. W przypadku PIT-28 załącznik przyjmuje osobną nazwę PIT/WZR i jest przygotowywany na osobnym formularzu. Odpowiednio pozycje z tego załącznika przenoszone są do PIT-28. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/WZ.

PIT-WZR

PIT WZR

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych.

PIT-ZG

PIT ZG - dochody zagraniczne

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2022 r.

SSE-R

PIT SSE-R

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego - będących beneficjentami pomocy publicznej, - będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

ZAP-3

ZAP-3

Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, służy do zgłaszania przez podatnika do urząd skarbowego informacji o zmianie adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych, jak również do aktualizowania numeru rachunku bankowego, na który podatnik otrzymuje zwrot nadpłaty podatku.

PIT-2K

PIT 2K - ulga odsetkowa

Związany jest z ulgą odsetkową i rozpoczęciem odliczania odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przepisy regulujące ulgę utraciły moc w swoim pierwotnym kształcie w 2007 r., niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.

PIT-8AR

PIT-8AR

Deklarację PIT-8AR przesyła się do końca stycznia .Druk PIT-4R przesyła się do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie urzędu właściwego podatnikowi. PIT-8AR jest deklaracją roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, pobieranym w przypadku, gdy podatnik dodatkowo nie musi składać zeznania z tym zryczałtowanym podatkiem związanego.

PIT-4R

PIT 4R

Druk PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia (w 2022r. termin na złożenie PIT-4R to 1 lutego). Deklarację PIT-4R składa płatnik bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

PIT-11

PIT 11

Przy wypełnianiu druku PIT-11 za rok 2022 należy zwrócić szczególną uwagę na formę wysyłki. O ile zasady sporządzania druku nie uległy zmianie, możliwe są modyfikacje co do terminu jego wysłania oraz formy (papierowej lub elektronicznej) jego wysyłki. PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Płatnik przesyła informację po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów.

PIT-16A

PIT 16A

Deklaracja PIT-16A przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Rozliczający się w tej formie zobowiązani są złożyć w trakcie roku dwa podstawowe druki: PIT-16 i PIT-16A.

DSF-1

DSF-1

Danina solidarnościowa uregulowana w rozdziale 6a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tworzy znaczną część Funduszu Solidarnościowego, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tą ustawą daninę solidarnościową płacić będą osoby fizyczne, w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu.

IFT-1

IFT-1

Formularz IFT-1/IFT-1R jest informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające w Polsce stałego miejsca zamieszkania. Zeznanie w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do 28 lutego następnego roku. Płatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników mogą wypełnić druk w formie papierowej i przekazać skarbówce do końca stycznia.

IFT-1R

IFT-1R

Formularz IFT-1/IFT-1R jest informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające w Polsce stałego miejsca zamieszkania. Zeznanie w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do 28 lutego następnego roku. Płatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników mogą wypełnić druk w formie papierowej i przekazać skarbówce do końca stycznia.

ORD-ZU

ORD-ZU

Wyjaśnienie do korekty deklaracji. Zawiadomienie składa się u Naczelnika Urzędu skarbowego. Należy podać dane identyfikacyjne, numer Nip, adres siedziby/zamieszkania podatnika. Następnie przedstawia się informację o skorygowanej deklaracji , zaznacza się przyczynę korekty deklaracji oraz pisze się uzasadnienie. ORD-ZU jest załącznikiem do deklaracji Vat 7, który jest także deklaracją korygującą (jeżeli zaznaczy się w formularzu odpowiednie pole).

NIP-7

NIP-7

Złóż NIP-7, gdy chcesz zaktualizować dane (np. nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego czy dowodu osobistego). Masz na to 7 dni od dnia, w którym wystąpiły zmiany.

Wyślij bezpłatnie e-Deklarację PIT On-line

Bezpieczne rozliczenie w Twój e-PIT w 100% online bez instalacji

Twój e-PIT posiada wszystkie funkcjonalności, wgląd do twoich formularzy, załączników i ich podgląd.

Rozlicz PIT Online
Strona jest szyfrowana i zabezpieczona Certyfikatem SSL