Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

PIT 28 jest przeznaczony dla płatników, którzy rozliczają swój podatek 2023 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W trakcie rozliczania PIT 28 najlepiej skorzystać z Programu PIT online. PIT 28 należy złożyć do urzędu do dnia 31.01.2023 r osobiście lub elektronicznie. PIT 28 to w skrócie zeznanie o wysokości przychodu wraz z wysokością dokonanych odliczeń i sumą ryczałtu. Z PIT 28 rozliczają się podatnicy od przychodów ewidencjonowanych za pomocą ryczałtu.

Podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, powinni pamiętać, że wspólne rozliczenie nie jest możliwe w przypadku przychodów opodatkowanych inną formą. Podatnicy mają za to możliwość wykorzystania ulgi internetowej, którą należy wykazać w odpowiednim załączniku PIT/0 w trakcie wypełniania druków i formularzy PIT.

PIT 28 składany jest gdy:

  • Podatnik zawiadomił do 22 stycznia 2023 o rozliczaniu ryczałtem przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej odpowiedni organ skarbowy.
  • Podatnik rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej powinien złożyć zawiadomienie w dniu rozpoczęcia działalności i nie później niż w dniu uzyskania przychodu.
  • Podatnik zawiadomił urząd do 20 dnia następnego miesiąca o dochodach uzyskanych z tytułu: dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu.

Jeśli osoby składające PIT 28 w poprzednich latach stale korzystały z ryczałtu, nie muszą składać tego typu oświadczeń. Program PIT intuicyjnie powiadomi użytkowników o wszelkich dostępnych ulgach i rozliczeniach.

Wśród podatników składających PIT 28 ryczałt eliminuje możliwość zeznań podatkowych w przypadku wspólnego rozliczania się z przychodów opodatkowanych ryczałtem (dotyczy to m.in. podatku 18% skali podatkowej) PIT 2023 nie mogą również rozliczać małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. Istnieje jednak wyjątek: gdy przychody z najmu i dzierżawy prywatnej są opodatkowane ryczałtem.

Utracone prawo do ryczałtu a PIT-28

Osoba, która utraciła prawo do ryczałtu, powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. W takim wypadku podatnik powinien złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 do 31 stycznia i PIT-36 do 30 kwietnia. Oba formularze dotyczą poprzedniego roku rozliczeniowego i można rozliczyć je za pomocą programu PIT 2023/2024.

PIT 28 i PIT 28S służy rozliczeniom przychodów dokonanych od 1 stycznia 2023. Przykładowe stawki ryczałtu za PIT 28:

  • 10% - zbycie wszelkim praw majątkowych i nieruchomości, które były środkami trwałymi
  • 17% - wszystkie usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu
  • 20% - wolne zawody.