Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Dzięki instalacji Programu PIT 2023/2024 rozliczysz swoje PITy szybko, łatwo i bezpiecznie. Z pomocą programu PIT 2023/2024 i aktywnych wzorów deklaracji przejdziesz przez rozliczenie krok po kroku, a aktywna baza urzędów skarbowych przyśpieszy czas składania zeznania podatkowego. Tym samym szybciej wyślesz swoje rozliczenie e-PIT do systemu edeklaracje.

Wykorzystując program PIT 2023 z łatwością rozliczysz swój e-PIT. Od 15 lutego 2023/2024 usługa e-PIT będzie dostępna dla osób rozliczających się przez formularze PIT-37 i PIT-38, które znajdziemy w programie PIT 2023/2024. Ministerstwo Finansów w tym celu uruchamia Portal Podatkowy, przez który fiskus obliczy pełny podatek za miniony rok. Wszystko odbędzie się za pomocą ePITów wysyłanych przez urzędowy system edeklaracje.

Poprzez program PIT 2023/2024 jest dostępny online przez 24 godziny 7 dni w tygodniu i posiada zintegrowany system e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Program PIT 2023/2024 jest dyspozycyjny dla wszystkich podatników, którzy mogą składać swoje deklaracje PIT online – nawet po godzinach pracy urzędów skarbowych. Pozwala to uniknąć sankcji związanych z opóźnionym składaniem wniosku.

Program PIT 2023/2024 został stworzony zgodnie z normami ISO 9001 przez firmę z dwudziestoletnim doświadczeniem w dziale systemów księgowo-podatkowych. Może być użytkowany przez osoby prywatne, firmy, biura rachunkowe, księgowe czy doradców prawnych. Dane osobowe użytkowników programu PIT 2023/2024 i ich rozliczenia znajdują się tylko i wyłącznie na komputerze podatnika i są maksymalnie zabezpieczone.

Dzięki programowi PIT 2023/2024 zyskujesz automatyczne tworzenie rocznej deklaracji podatkowej. Program PIT 2023/2024 przygotowuje także deklaracje PIT przy pomocy kreatora z możliwością ręcznego wypełniania danych. Dzięki temu z łatwością złożymy swój e-PIT. W dalszych krokach Programu PIT 2023/2024 czeka na Ciebie wydruk gotowych deklaracji lub zakładka do wysyłki e-deklaracji. To nie wszystko! W Programie PIT 2023/2024 wydrukujesz również przelewy do urzędu skarbowego.

Z Programem PIT 2023/2024 wypełnisz każde zeznanie podatkowe dla osób fizycznych, w tym:

PIT-37

PIT 37 - praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.

PIT-36

PIT 36 - firma, działalność gospodarcza

Deklarację PIT-36 w roku 2024 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej.

PIT-36L

PIT 36L - podatek liniowy

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 1 grudnia 2016 r. i wskazały w nich, że za rok 2023 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. W 2024 r. podatnicy Ci, o ile w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy podatku, rozliczą się składając za 2023 rok deklarację PIT-36L.

PIT-28

PIT 28 - ryczałt ewidencjonowany (rozliczyć do 1.02.2024)

Obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-38

PIT 38 - dochody kapitałowe

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2023 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:

  • Odpłatnego zbycia:
    • papierów wartościowych,
    • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
    • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
    • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
  • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
PIT-39

PIT 39 - sprzedaż, zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Deklaracji nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie (np. w styczniu). Na druku składanym za rok 2023 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2023. Zbycie prywatnie nieruchomości nabytej w 2010 r. nie spowoduje konieczności rozliczenia jej - przychód nie podlega opodatkowaniu i nie trzeba z tego tytułu płacić podatku i rozliczać się z fiskusem (od końca roku jej nabycia minęło bowiem 5 lat). W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany w sposób szczególny i co do zasady nie musi znaleźć się na PIT-39.

wraz z załącznikami: PIT-B, PIT, PIT-D, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-UZ)
i formularzami NIP (NIP-2, NIP – 7, NIP – B, NIP – C, NIP – D, NIP 2A, ZAP 3).

Z PROGRAMEM PIT 2023/2024 wypełniasz ile chcesz i jak chcesz!

Program PIT 2023/2024 nie jest ograniczony żadnym limitem ilości wypełnionych deklaracji PIT ani liczby podatników. Mogą korzystać z niego całe firmy czy instytucje. Dzięki bezpośredniemu komplementowaniu formularzy dane z poszczególnych załączników są aktywnie łączone a wypełnianie e-PITów staje się jeszcze prostsze. Formularze za pomocą jednego kliknięcia trafiają do systemu edeklaracje.

Jeśli już wypełnisz PIT z programem 2023/2024, możesz go przesłać bezpośrednio z programu do systemu e-Deklaracje PIT Ministerstwa Finansów albo wydrukować na formularzu podatkowym PIT/czystej kartce. Twój e-PIT trafi bezpośrednio do urzędu skarbowego, za pomocą zsynchronizowanego systemu edeklaracje.

Użytkownicy Programu PIT 2023/2024 mają możliwość korzystania z kalkulatora walut, który jest dostępny w każdym momencie wypełniania wniosku. Dodatkowo dzięki wbudowanym podpowiedziom kontekstowym i mechanizmom kontrolnym składanie PIT-ów poprzez program PIT 2023/2024 jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Do wglądu użytkowników programu zostało także dołączone zestawienie potrzebnych przepisów, które przydadzą się w trakcie składania e-PIT.

Niniejsza wersja Programu została wykonana przez firmę Formsoft sp.k w ramach upowszechniania merytorycznych treści „Projektu Mikroporady.pl - pomoc w zarządzaniu mikro firmą” skierowanego do mikro- i małych przedsiębiorców, i realizowanego przez Organizację Pożytku Publicznego – Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa – której KRS 0000318482 wpisany w formularzach wskazuje Akademię Liderów, jako beneficjenta 1% – nie ma możliwości edytowania KRS, jego zmiany oraz swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowanie programu zostało sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w związku z jej art. 27c. Dz.U.2014.1118 znowelizowanym dnia 18.11.2016)