Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

PIT 36L dotyczy rozliczeń PIT online zawierających podatek liniowy. Składa się go w przypadku rozliczania PIT online przychodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Wynosi on 19% dochodu. Najważniejsza zasada: przychody muszą być opodatkowane podatkiem liniowym.

Ręczne rozliczanie podatku PIT36L może wydawać się skomplikowane, dlatego najlepiej jest rozliczyć PIT36L za pomocą odpowiedniego programu do rozliczania PITów online (np. Program PIT 2022). Można również rozliczyć się tradycyjnie, za pomocą druków i formularzy i następnie dostarczyć je do urzędu skarbowego.

Jak wybrać rozliczanie PIT36L według formy liniowej?

Aby rozliczać się liniowo, należy do 20 stycznia 2022 roku złożyć pisemne oświadczenie, w którym zawrzemy wybór opodatkowania PIT36L. Jeśli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności pozarolniczej, związanej z gospodarką i trwa rok podatkowy – oświadczenie PIT36L składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności w roku poprzednim. Do rozliczania PIT36L można użyć odpowiedniego programu PIT.

PIT 36L należy złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli natomiast podatnik kontynuuje w kolejnym roku działalność opodatkowaną liniowo - czyli po dokonaniu wyboru opodatkowania liniowego nie złożył innego rodzaju opodatkowania przez następne lata – oświadczenie PIT36L może złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu z pierwszym przychodem. Może to zrobić za pomocą tradycyjnych druków i formularzy PIT lub rozliczając się online.

Ważne: w PIT 36L podatnicy nie wykazują obowiązujących odliczeń. Przez rozliczanie się online za pomocą PIT 36L podatnicy tracą możliwość dokonywania odliczeń na inne sposoby: nie mogą odliczać podatku poza ZUS i dostawać ulg za prowadzenie działalności rozwojowo – badawczej. W rozliczeniu innym niż PIT 36L podatnicy mogą rozliczać koszty, które ponoszą w celu zabezpieczenia przychodów. W przypadku PIT36 L przychód podlega obniżeniu o ponoszenie kosztów jego uzyskania.

Wszystkie osoby, które zamierzają rozliczyć podatek liniowy 19% - PIT 36L – składają formularz PIT 36L. Wniosek należy przesłać do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2022 roku – składając PIT online lub przesyłając go drogą pocztową.

Kiedy nie trzeba wypełniać PIT 36L?

Podatnicy posiadający prawa do udziału w zysku spółki prowadzonej samodzielnie lub z prawem do udziału w zysku spółki nie wypełniają PIT36L. Nie robią tego także osoby, które uzyskują inne źródła przychodów, o których informują urząd skarbowy w innych deklaracjach online. PIT 36L dotyczy tylko i wyłącznie przychodów w działalności opodatkowanej liniowo i działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są w ten sam sposób. Odpowiedni program PIT poinformuje osoby składające PIT36L o konkretnych zniżkach, które przysługują im w trakcie składania wniosków ePIT.