Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

PIT 36 jest przeznaczony dla podatników, których rozliczenie PIT roczne odnosi się do działalności podlegającej opodatkowaniu progresywnemu. PIT 36 rozliczamy, zachowując odpowiednią skalę podatkową. Najwygodniej wykorzystać do tego Program PIT i rozliczyć się online. Dzięki temu nasze rozliczenie trafi bardzo szybko do systemu edeklaracje.

PIT 36 L to formularz, z którego skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani 19% podatkiem liniowym. PIT 36 najłatwiej rozliczyć elektronicznie. Terminem, który został wyznaczony na złożenie formularza, jest 30 kwietnia 2023. PITy online przyjmowane są przez system e-Deklaracje przez całą dobę. Dzięki temu, wszyscy ci, którzy zamierzają rozliczyć swój PIT 36 online, zyskują dodatkowy czas i nie narażają się na kary, związane z opóźnieniem. Rozliczając swoje druki i formularze PIT online, podatnicy mają więcej czasu na wypełnienie rozliczenia PIT.

W części D formularza PIT należy wpisać wszelkie dochody i straty ze źródeł przychodów. Podobnie jak w formularzu PIT 37, należy wskazać: „należność ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy” i „działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i umowy zlecenia”.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem progresywnym w skali podatkowej 18% i 32% rozliczają się za pomocą PIT 36. Mogą skorzystać z programu do rozliczeń PIT, albo z tradycyjnych druków i formularzy PIT. W tym przypadku podatnicy nie mogą rozliczyć się za pomocą PIT 37 – nawet jeśli posiadają inne przychody (np. emeryturę). Druk PIT 37 nie daje możliwości rozliczenia innego, niż to uwzględniające dochody z pracy. Formularz PIT 36 pozwala za to na pełne rozliczenie PIT, zarówno z kosztów prowadzenia własnej działalności, jak i przychodów z pracy na etacie. Całość rozliczenia PIT online znajduje się na jednym druku.

Wszystko na jednej deklaracji

Preferencje i ulgi podatkowe, które dotyczą rozliczenia PIT 36, znajdują się na jednej deklaracji. Korzystając z rozliczenia PIT online dostarczymy swoje formularze ePIT bezpośrednio do systemu edeklaracje. Rozliczenia PIT można składać indywidualnie, jako osoba samotnia wychowująca dzieci lub wspólnie z małżonkiem. Nie wyklucza to preferencyjnych sposobów obliczania podatku – druk PIT 36 służy do rozliczania dochodów z różnych źródeł. Dodatkowo korzystając z formularza PIT 36 od kwoty dochodów i podatku rozliczymy wszelkie przysługujące nam ulgi podatkowe. Rozliczając PIT 36, przekażemy kwotę 1% podatku od łącznych dochodów.

Sposób wypełnienia PIT 36

Jeśli nasze opodatkowanie dotyczy zasad ogólnych, składamy rozliczenia na jednym formularzu PIT 36. Jeśli działalność opodatkowana jest w innej formie, należy złożyć rozliczenie PIT 36, jako jedno z oddzielnych rozliczeń PIT online (razem z PIT 38, PIT 36L i PIT16A) oraz dla świadczenia organu rentowego i wynagrodzenia o pracę (PIT 37). Wszelkie dochody i straty, które dotyczą źródeł przychodów należy wpisać w części D formularza PIT 36. Rubryki, które należy uzupełnić w PIT 36, są w kilku miejscach podobne do tych, które występują w formularzu PIY 37: „należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. Dotyczy to także „działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia”, jednak w PIT 36 w części D wykazujemy dodatkowo dochody i straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta opcja nie była możliwa w przypadku wypełniania PIT 37 online.

D.1 PIT 36

Część D1 PIT 36 jest przeznaczona na wykazanie wszelkich dochodów i strat podatnika.

D.2 PIT 36

W części D2 formularza PIT 36 wpisujemy dochody i starty małżonka, jeśli wykorzystujemy metodę wspólnego rozliczenia.