Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

PIT za 2023 przez Internet

Szybko, łatwo, bezpiecznie

Zobacz jakie to proste!

Rozlicz PIT za 2023 Online

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Chcesz szybko rozliczyć swój PIT za 2023 przez Internet? Sprawdź pięć prostych kroków, które pomogą Ci złożyć zeznanie podatkowe online.

  1. Pobierasz program PIT ze strony portalu podatkowego. Dzięki niemu obliczysz szybko, bezpłatnie i sprawnie rozliczenie PIT 2023/2024 przez internet. Program PIT możesz pobrać stacjonarnie lub rozliczyć PIT za 2023 przez internet.
  2. Przygotuj dane niezbędne do wypełnienia formularza i obliczenia podatku przez internet: numer PESEL lub NIP, dane osobowe, dane o źródłach przychodów i sposobie opodatkowania oraz kwoty przychodów, zaliczki na podatki i składki na ubezpieczenia społeczne/zdrowotne. Dotyczy to danych z PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11 A.
  3. Wypełnij w programie PIT przez internet zeznania przez wpisanie kwoty przychodu, która została wykazana w dowolnym zeznaniu rocznym za 2017 rok.
  4. Wyślij zeznanie PIT 2023/2024 przez system e-Deklaracje prosto do urzędu skarbowego. Wystarczy kilka kliknięć.
  5. Pobierz UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dokument ten jest dowodem traktowanym tak samo, jak potwierdzenie nadania listu poleconego do urzędu, czy osobistego złożenia rozliczenia PIT. Dzięki temu masz pewność, że Twój PIT przez internet trafił do urzędu skarbowego.

Rozlicz PIT za 2023 przez internet

Rozliczanie PIT za 2023 przez internet jest najłatwiejszym sposobem na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Wykorzystując program PIT 2023 uzyskasz błyskawiczne rozliczenie roczne, zyskując przy tym zapewnienie o poprawności wszystkich wyników. Rozliczanie PIT za 2023 przez internet jest wygodne dla osób pracujących za granicą oraz takich, które samotnie wychowują dzieci. To właśnie do nich skierowany jest program preferencyjnego opodatkowania dochodów, który opiera się na ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta zawiera zasady rozliczania podatku ePIT przez internet i określa warunki, jakie powinna spełnić osoba samotnie wychowująca dzieci. Wypełnienie wymogów zawartych w dokumencie umożliwia skorzystanie z preferencyjnego sposobu obliczania podatku. Zasada opodatkowania preferencyjnego dotyczy głównie polskich rezydentów podatkowych, jednak można ją wykorzystać także w przypadku osób mieszkających za granicą, które objęte są ograniczonym obowiązkiem podatkowym (np. osoby fizycznie samotnie wychowujące dzieci). Warunki, które należy spełnić by skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, w trakcie wypełniania PIT przez internet:

  1. Miejsce zamieszkania związane z celami podatkowymi powinno być w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, tj. państwem członkowskim Unii Europejskiej/państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Konfederacji Szwajcarskiej.
  2. Przychody powinny podlegać opodatkowaniu na terytorium Polski i stanowić co najmniej 75% całkowitego przychodu ze źródeł takich jak stosunek pracy, renta, emerytura.
  3. Miejsce zamieszkania powinno być udokumentowane dla celów podatkowych odpowiednim certyfikatem.

Podatnicy, którzy rozliczają PIT 2023/2024 przez internet muszą spełniać wszystkie warunki obowiązujące wszystkich rozliczających swoje podatki tj. osoby, które mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i korzystają z preferencyjnego obliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem skorzystania z opodatkowania jest umowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych. Warto zwrócić na to uwagę jeszcze przed samą wysyłką edeklaracji.

Osoby mieszkające poza granicami kraju, które korzystają z rozliczenia PIT za 2023 przez internet, jako rodzicie samotnie wychowujący swoje dzieci, mają obowiązek udokumentować wysokość całkowitych przychodów z danego roku podatkowego. Do dokumentów zalicza się zaświadczenie wydane przez właściwą placówkę podatkową. Dzięki tym dokumentom z łatwością rozliczą swój PIT przez internet i błyskawicznie wyślą swój e-PIT do systemu e-Deklaracje.