Basia

Architekt wnętrz

1 z 16 mln

zadowolonych użytkowników

e-Deklaracje PIT
Elektronicznie
w 2022

Szybko, łatwo, bezpiecznie

Zobacz jakie to proste!

Rozlicz PIT za 2021 Online

Tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń.

Wysyłka e-Deklaracji PIT elektronicznie za pomocą programu PIT 2021 jest łatwiejsza, niż myślisz. W zaledwie 10 minut jesteś w stanie wypełnić swoje zeznanie podatkowe PIT i w bezpieczny sposób przesłać je do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Wysyłka e-deklaracji PIT elektronicznie to szybszy i łatwiejszy sposób na przesyłanie swoich rozliczeń podatkowych do urzędu skarbowego.

Wszystkie wnioski PIT oprócz formularzy karty podatkowej: PIT 16A, PIT-16 i PIT16Z możesz złożyć w formie interaktywnego pliku PDF i przesłać do systemu edeklaracje jednym kliknięciem.

Rozliczaj swoją e-Deklarację PIT elektronicznie za pomocą programu PIT 2021! Dzięki programowi PIT 2021 możesz stworzyć swoje zeznanie podatkowe na dwa różne sposoby: za pomocą kreatora lub dzięki wykorzystaniu aktywnych deklaracji. W elektronicznym rozliczaniu PIT kreator deklaracji ułatwia wypełnianie wniosku, poprzez udzielanie kilku prostych pytań. W trakcie wypełniania wniosku aktywne deklaracje PIT umożliwiają użytkownikom mającym skomplikowaną sytuację podatkową, sukcesywnie wypełnić zeznania podatkowe.

Program PIT 2021 pozwala wszystkim użytkownikom na wygodne wypełnianie formularzy i wysyłkę PITów elektronicznie, obsługując przy tym nieograniczoną liczbę podatników. Dzięki wbudowanej bazie podatników – raz wpisany użytkownik może importować swoje dane przez kolejne lata, bez potrzeby wtórnego wpisywania informacji na formularzu PIT. Automatyczne przenoszenie danych jest możliwe dzięki wprowadzeniu ich do systemu podatnika. Pozwala to na wypełnianie wszystkich deklaracji i załączników, które przydatne są w trakcie wysyłki PIT do systemu edeklaracje.

Rozliczanie formularza e-Deklaracji PIT elektronicznie jest jeszcze prostsze dla podatników, którzy otrzymują od pracodawcy PIT-11 – w tym wypadku tworzenie zeznania podatkowego PIT polega na przepisaniu kwoty z otrzymanej deklaracji.

Rozliczaj e-Deklaracje PIT elektronicznie z łatwością przechodząc przez wszystkie etapy zeznania podatkowego z programem PIT 2021. Kreator programu przeprowadzi Cię krok po kroku przez poszczególne części rozliczania twojego zeznania podatkowego i bezproblemowo pomoże wysłać wniosek bezpośrednio do systemu e-Deklaracji. Program PIT 2021 nie wymaga od Ciebie specjalistycznej terminologii z obszaru prawa podatkowego – we wszystkim pomoże Ci wirtualny kreator, który dokładnie zweryfikuje prawidłowość deklaracji i zaproponuje ewentualne poprawki. Dodatkowo kreator programu sprawdza określone limity.

Rozliczanie Twojej E-deklaracji PIT elektronicznie jest jeszcze prostsze!

By rozliczyć swój ePIT:

  • Przygotuj komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu.
  • Przygotuj wszelkie potrzebne dokumenty identyfikujące: NIP, PESEL, imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
  • Sprawdź, czy posiadasz wszelkie potrzebne informacje: dane o przychodach i rozchodach, informacje o przysługujących ulgach i odliczeniach(dotyczy płatników PIT-11, PIT-8C, PIT 40A/11A)
  • Przygotuj informacje o kwocie przychodu, wykazanej w dowolnym zeznaniu rocznym za rok 2020.

Gromadząc powyższe informacje z łatwością dokonasz wysyłki formularza PIT do systemu edeklaracje.

W programie PIT 2021 znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do rozliczenia PIT elektronicznie: 8 typów deklaracji rozliczeniowych, w tym: PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 oraz 7 rodzajów załączników (PIT B, D, O, 2K, M, ZG, Z). Do tego formularze ZAP 3, NIP 2, NIP 7 oraz załączniki NIP 2 A, NIP B, NIP C, NIP D.

Wypełniając elektroniczny formularz PIT z programem PIT 2021 prześlesz swoje rozliczenie podatkowe bezpośrednio do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. W trakcie wypełniania wniosku otrzymasz zbiór wszelkich przepisów, szczegółową dokumentację i kontekstowe wskazówki. Ponadto program posiada automatyczną aktualizację. W momencie połączenia z siecią uaktualni się do najnowszej wersji. Wszelkie deklaracje PIT utworzone za pomocą kreatora programu można pobrać w formacie PDF.